EPITAFIUM ALEKSANDRA HIOBA von STOSCH

Chocianowskimi dobrami ponad wiek władali przedstawiciele rodu von Stosch ( 1613 - 1723). Pierwszym, który rozpoczął panowanie na chocianowskim zamku był Aleksander Hiob von Stosch. Urodził się w 1547 roku - jego rodzicami byli Christoph von Stosch z Kriedlewitz (Krzydłowice - powiat Głogów) i Elizabeth von Sack z Nietschutz (Rzeczyca - powiat Polkowice). Oprócz Krzydłowic Aleksander von Stosch był również właścicielem Altwasser (Stara Rzeka - powiat Polkowice). Rodzina matki von Sack wywodziła się z Saksonii i tam nosiła nazwisko Sacke. Dobra chocianowskie zostały kupione przez Aleksandra od Zygmunta von Nostitz za 58 tysięcy talarów.

Aleksander ożenił się z Eleonorą von Rotkirch. Z tego małżeństwa urodziło się dwóch synów: starszy Hans Georg późniejszy właściciel Chocianowa oraz Aleksander Hans, który zmarł w wieku niespełna 23 lat.

Aleksander Hiob von Stosch zmarł 17 marca 1616 roku i został pochowany w kościele - obecnie p.w. św. Józefa - w Chocianowie na Placu Wolności. Jego epitafium znajduje się w południowej nawie kościoła. Płyta nagrobna przedstawia Aleksandra w zbroi tzw. płytowej, z odkrytą głową, z lewą ręką przytrzymującą miecz. U dołu płyty znajduje się hełm.

Na płycie są również umieszczone herby. Jest ich osiem, z których cztery to herby ojczyste zaś pozostałe cztery są herbami macierzystymi. Herby ojczyste znajdują się po lewej stronie, kolejno od góry: von Stosch, von Falckenhein, von Dyhernn, von Knobelsdorff. Herby macierzyste po prawej stronie, kolejno od góry: von Sack, von Sack, von Niebelschutz, niezidentyfikowany. Identyfikacji herbów dokonał dr Tomasz Andrzejewski.


1.


2.


3.


4.


5.


6.


Zbigniew MachońPOWRÓT