GAZETA CHOCIANOWSKA


W 1885 roku w drukarni Wagnera wydano pierwszy numer gazety chocianowskiej "Kotzenauer Stadtblatt. Pismo ukazywało się aż do 1945 roku. W 1892 roku drukarnia przeniesiona została do narożnej kamienicy w rynku ( znajduje się tam księgarnia ). Następnie Wagner sprzedał drukarnię Austriakowi Mitterbacherowi. Na krótko przed I wojną światową przejął ją lublinianin Kuhn wydawca "Lubener Stadtblatt". Odtąd obie gazety wydawane były przez jednego wydawcę. W 1921 roku drukarnię zakupił chocianowianin Rudolf Jackel.

Pan Marcin Janiec mieszkaniec naszego miasta udostępnił portalowi cosanow.pl oryginały dwóch numerów ww. gazety z 1898 i 1899 roku oraz nieznany dotychczas dodatek niedzielny. Pomimo tego iż gazeta jest w złym stanie postanowiliśmy zaprezentować jako pierwsi jej zdjęcia, gdyż stanowi ona ważny przyczynek do historii naszego miasta.

Panu Marcinowi dziękujemy za udostępnienie gazety i zgodę na publikację zdjęć.

Z.M. 14.09.2011 r.

Źródło: W.Staniszewska "Studium historyczno-urbanistyczne Chocianowa woj. legnickie" Wrocław MCMXCVIIIPOWRÓT