"Książka w służbie pokoju i socjalizmu"


W 1968 roku ówczesne władze naszego miasta postanowiły rozpocząć starania o nadanie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chocianowie imienia Leona Kruczkowskiego - wybitnego pisarza i publicysty związanego z lewicą a jednocześnie wysokiej rangi polityka ( Kruczkowski od 1957 roku był członkiem Rady Państwa). 27 marca 1968 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zgodnie z obowiązującą procedurą wystąpiło ze stosownym wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie.
W uzasadnieniu oprócz ogólnie przyjętej, stereotypowej argumentacji znalazły się również ciekawe informacje z punktu widzenia dnia dzisiejszego. W tym miejscu warto posłużyć się cytatem z uchwały Nr 66/86/68: " Miejska Biblioteka Publiczna w Chocianowie była w okresie 20 lat jedną z głównych placówek działalności kulturalno oświatowej w środowisku i swoim zaangażowaniem dobrze przysłużyła się miastu w rozwoju kultury i wychowania społeczeństwa. Wyrazem jej rangi i priorytetu jest uzyskanie przez MBP w Chocianowie w 1967 roku I miejsca we współzawodnictwie bibliotek pod hasłem " Książka w służbie pokoju i socjalizmu" z okazji obchodów 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. We współzawodnictwie miast: Chocianów - Polkowice, MBP w Chocianowie uzyskując 25% czytelników w stosunku do ilości mieszkańców, wygrała we współzawodnictwie w 1967 r."

Formalności zostały szybko załatwione i uroczystości zaplanowano na 13 maja tegoż samego roku. Przedtem jednak opracowano program obchodów XX-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Program uroczystości był bardzo bogaty i obejmował wiele imprez, dlatego też powołano ponad dwudziestoosobowy komitet organizacyjny na czele z Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Kazimierzem Łączkowskim. Wszystko zostało bardzo precyzyjnie zaplanowane począwszy od listy zaproszeń i specjalnych druków zaproszeń. Przygotowano nagrody pieniężne oraz rzeczowe w postaci telewizora dla Biblioteki. Odnowiono elewację budynku Biblioteki. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą sesją MRN w chocianowskim ratuszu. Sala konferencyjna gdzie obradowano przystrojona została hasłem "Książka w służbie pokoju i socjalizmu".

Tablica pamiątkowa z imieniem patrona została odsłonięta o godz. 15 w obecności zgromadzonych mieszkańców oraz zaproszonych oficjeli. Aktu odsłonięcia dokonał syn Leona Kruczkowskiego dr Adam Kruczkowski dyrektor Instytutu Spraw Międzynarodowych, który w tym samym roku został wiceministrem spraw zagranicznych. Przy okazji zwiedzono wystawę na temat historii MBP.

Na Rynku cały czas trwał kiermasz książkowy a lokalny ośrodek Telewizji Polskiej we Wrocławiu notował wszystkie imprezy na taśmie filmowej.

Nie mogło się oczywiście obejść bez powszechnie w tych czasach praktykowanym spotkaniu aktywu i zaproszonych gości z władzami administracyjnymi i politycznymi Chocianowa.

Na zakończenie w ówczesnym Domu Strzelca o godz. 17 amatorski zespół teatralny z Lubina przedstawił sztukę L. Kruczkowskiego "Pierwszy dzień wolności".


Zbigniew Machoń

POWRÓT