NAPOJE


W niezbyt odległej przeszłości w Chocianowie produkowano różnego rodzaju tzw. napoje chłodzące. Miejscowa Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" posiadała aż do końca lat siedemdziesiątych XX wieku wytwórnię napojów gazowanych i rozlewnię piwa.
Zakład ten mieścił się przy ul. Kościuszki 17 w dawnej oficynie pałacowej.
Na załączonych zdjęciach możemy odczytać jaki był asortyment tych napojów.

Z.M. styczeń 2011 r.

POWRÓT