PRZEDŚLUBNE PROCEDURY


Okazuje się, że w latach czterdziestych ubiegłego wieku - zaraz po II wojnie światowej wymagano od nowożeńców przedstawienia różnych dokumentów. Na przykładzie poniżej prezentowanych oryginałów dokumentów z naszego miasta można przekonać się, że biurokracja kwitła również w tych odległych czasach.
Trzeba było między innymi wykazać się, że stan zdrowia przyszłego małżonka/małżonki jest dobry i z tego powodu nie ma przeszkód na zawarcie małżeństwa.


Dok. Nr 1

Dr Pisch Józef
Kaczanów ul. Szkolna 3

Świadectwo lekarskie

U badanej w dniu dzisiejszym (__) nie stwierdziłem objawów chorobowych, któreby były przeszkodą w zawarciu związku małżeńskiego.

Kaczanów 22.8.1946

Podpis: Józef PischDok. Nr 2

Dr Pisch Józef
Kaczanów ul. Szkolna 3

Świadectwo lekarskie

Badany dn. 11.X.46 ob. (_..) zamieszkały w Nowej Wsi l. 37 nie wykazuje żadnych oznak chorobowych.
Świadectwo powyższe wydaję na żądanie wymienionego - jako potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego.

Kaczanów 11.X.46

Podpis: Józef Pisch

Również Urzędy Stanu Cywilnego w owych czasach wymagały różnych dokumentów oraz stosowały procedury wywieszania różnych ogłoszeń. W tym ogłoszeń o zamiarze zawarcia małżeństwa przez wymienionych z imienia i nazwiska. W ogłoszeniu wzywano wszystkich, którym znane są przeszkody do małżeństwa o niezwłoczne powiadomienie Urzędu stanu Cywilnego.


Dok. Nr 3

Każdemu komu byłaby znana przeszkoda tegoż małżeństwa zobowiązany jest o tym donieść urzędnikowi Stanu Cywilnego.
Wywieszono dnia 10 sierpnia 1946 r.
Zdjęto dnia 24 sierpnia 1946 r.
Urzędnik Stanu Cywilnego - podpis nieczytelny oraz pieczęć okrągła Zarządu Miejskiego Miasta Kaczanów
Dopisek odręczny następującej treści:
Ogłoszenie niniejsze wywieszone było w czasie od 16 - do 30.8.1946 _.. względnie uwagi żadne nie wystąpiły.
Słupica 30.8.46 r.
Pieczątka owalna o treści: Zarząd Gminy w Słupicy powiat Rychbach ( obecnie Dzierżoniów).

Z.M. 02.11.2011 r.

POWRÓT