ZASTAWNIK W FUM CHOCIANÓW


W 1972 roku pomiędzy Fabryką Urządzeń Mechanicznych w Chocianowie a Kombinatem Górniczo Hutniczym w Lubinie została podpisana wieloletnia umowa o wzajemnej współpracy.
FUM rozpoczął produkcję urządzeń górniczych na potrzeby KGHM. Natomiast Kombinat partycypował w kosztach budownictwa mieszkaniowego (budowa m. in. osiedla Wesoła), hotelu pracowniczego, szkoły zawodowej i warsztatów szkolnych oraz zakupie nowoczesnych obrabiarek dla FUM.
Do umowy doszło po uprzednich negocjacjach prowadzonych w tym czasie, gdy dyrektorem naczelnym KGHM był legendarny budowniczy polskiej miedzi dr inż. Tadeusz Zastawnik.
Poniżej przedstawiamy zdjęcia z wizyty dyrektora Zastawnika w FUM Chocianów na początku lat siedemdziesiątych XX wieku.

Zdjęcia pochodzą z kolekcji Tadeusza Pobiedzińskiego.

Z.M. 15.04.2012 r.

POWRÓT