KALEJDOSKOP CHOCIANOWSKI - SPÓŁDZIELNIA KRAWIECKA

1. Na zdjęciu od lewej: Stefan Ołowiak, Józef Ślipko, Janina Hrynczyszyn - Guzik, Bronisław Słomiany, Teresa Radzik - Libera.


POWRÓT