700 LAT TEMU

Historia naszego miasta nie obfituje w spektakularne wydarzenia. Nic w tym nic dziwnego, ponieważ na przestrzeni wieków Chocianów nie stanowił ośrodka o dużym znaczeniu kulturowym. Niemniej jednak w historii naszego miasta można znaleźć interesujące fakty, które mówiły o jego funkcjonowaniu, jak również dawały świadectwo o ludziach tworzących jego historię.

Niewątpliwie takim bardzo ważnym faktem historycznym dla Chocianowa jest pierwszy dokument piśmienniczy wystawiony w naszym mieście. Dokument ten został wystawiony 19 listopada 1311 roku, czyli równo 700 lat temu. Na zamku w ówczesnym Koczina książę legnicki Bolesław III nadał dla klasztoru w Lubiążu wsie Oleszna ( obecnie powiat Dzierżoniów, gmina Łagiewniki) i Gościejowice ( obecnie powiat Opole, gmina Niemodlin ).
Niestety pergaminowy oryginał nie zachował się do naszych czasów. Obecnie dysponujemy jedynie regestem, który umieszczony jest na naszym portalu.

Pomyśleliśmy, iż ten jubileusz powinien stać się pretekstem do powstania na naszym portalu cyklu publikacji na temat "piśmiennictwa chocianowskiego".
Tematyka tych publikacji może być bardzo szeroka. Chodzi tu zarówno o wydawnictwa chocianowskie, jak też autorów - mieszkańców lub byłych mieszkańców Chocianowa, ludzi w jakiś sposób związanych z naszym miastem oraz wszelkich wydarzeń związanych z tematem "piśmiennictwa chocianowskiego" . Forma również dowolna - np. reportaż, felieton, esej, opowiadanie, publicystyka. Oczywiście do publikacji mile widziane są zdjęcia.

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do naszej inicjatywy mającej na celu promocję naszej "małej ojczyzny" tak, aby znana była jeszcze w jak największych kręgach społeczności lokalnych.

Prace prosimy przesyłać na adres zbigniewmachon@interia.pl oraz zaopatrzyć oświadczeniem o zgodzie na ich publikację na portalu www.cosanow.pl.

07.10.2011


Pieczęć Bolesława III księcia legnickiego

POWRÓT