POCZĄTKI SZKOLNICTWA W CHOCIANOWIE OD 1945 ROKU

Aktualnie w Chocianowie znajdują się trzy szkoły: Szkoła Podstawowa przy ul. Trzebnickiej, Gimnazjum przy ul. Szkolnej oraz Zespół Szkół przy ul. Kolonialnej. Szkoła Podstawowa ( obecne Gimnazjum) funkcjonowała samodzielnie do 1980 roku. Wtedy to oddano do użytku nową szkołę przy ul. Trzebnickiej - salę gimnastyczną wybudowano w następnym roku. Obie szkoły stanowiły wówczas Zbiorczą Szkołę Gminną. Nauczanie początkowe i oddziały przedszkolne mieściły się przy ul. Szkolnej, natomiast klasy IV - VIII przy ul. Trzebnickiej.

W 1987 roku nastąpił podział na dwie samodzielne placówki tj. Szkołę Podstawową Nr 1 przy ul. Szkolnej i Szkołę Podstawową Nr 2 przy ul. Trzebnickiej.

Wrzesień 1999 r. przyniósł zmianę systemu kształcenia w Polsce. W wyniku tego Szkoła Podstawowa Nr 1 zostaje przekształcona w Gminny Zespół Szkół - pozostali w niej uczniowie klas VII i VIII w tym również z terenu gminy. Natomiast Szkoła Podstawowa "utraciła numer" i stała się po prostu Szkołą Podstawową. We wrześniu 2001 r. zmieniono Gminny Zespół Szkół na Publiczne Gimnazjum a w 2007 r. na Gimnazjum w Chocianowie.

Kierownikami i dyrektorami szkoły przy ul. Szkolnej byli kolejno: Henryk Borkowski - kierownik od 01.11.1945 do 31.08.1946, Janina Tursa - kierownik od 01.09.1946 do 14.02.1949, Olga Korczowska - kierownik od 15.02.1949 do 31.08.1971, Marian Jasiński - dyrektor od 01.09.1971 do 31.08.1975, Marian Konieczny - dyrektor od 01.09.1975 do 31.08.1984. Olga Kalinowska - dyrektorka od 01.09.1984 do 31.08.1987, Janina Malik - dyrektorka od 01.09.1987 do 26.03.1997, Jarosław Mołodyński - dyrektor od 01.08.1997 do 2004, Halina Pluta - dyrektorka od 2004.

Dyrektorzy szkoły przy ul. Trzebnickiej: Wanda Szytuła od 1987 do 2000, Henryk Kocik od 2000 do chwili obecnej.

"Uroczyste otwarcie pierwszej polskiej szkoły po II wojnie światowej w Kaczanowi odbyło się 1 listopada 1945 roku. Pierwszymi nauczycielami byli: Pani Borkowska, Pano Olga Karczowska i Pani Petronelka Ryzińska. Początkowo w szkole uczyło się 35 uczniów, w ciągu roku szkolnego liczba ta zwiększyła się do 150 dzieci." Tak oto zaczyna się kronika Szkoły Powszechnej - tak wówczas się nazywała - w naszym mieście.

W roku szkolnym 1946/47 liczba uczniów wzrosła do 260. Przy szkole otwarto wówczas bursę dla 26 chłopców z okolicznych wsi. W tymże roku szkolnym uroczyście obchodzono zarówno święto 1 - Maja jak również 3 Maja.

Zorganizowano zbiórkę uliczną na fundusz bibliotek publicznych zebrano 12 tysięcy 694 zł. Zawiązał się również komitet zakupienia sztandaru szkolnego. W tym celu przeprowadzano również wiele zbiórek w tym m.in. odegrano przedstawienie w Parchocinie - obecnie Parchów.

W dniu 5 czerwca uczniowie wzięli udział w uroczystym wieczorze ku czci Moniuszki i Szymanowskiego w Lubinie. Ponieważ nie było jeszcze żadnej komunikacji publicznej do Lubina udano się furmanką konną.

Rok szkolny 1947/48 - naukę rozpoczęło 300 uczniów. Wprowadzono naukę języka angielskiego, którą prowadził Tadeusz Tarejło - były żołnierz Armii Andersa, uczestnik bitwy pod Monte Cassino.

Firma Stock i Spadkobiercy z Krakowa wykonała sztandar dla Szkoły za kwotę 44.400 zł. W uroczystym pochodzie z orkiestrą na czele 25 kwietnia 1948 r. wyruszył sztandar ulicami miasta do kościoła. Sztandar poświęcił ks. Cyprian Świątek. Po mszy świętej na Placu Wolności przemówienia wygłosił uczeń Janusz Kajzer a następnie po odczytaniu przez kierownika szkoły aktu poświęcenia nastąpiło wbijanie gwoździ fundatorów.

Od 1948 roku na terenie szkoły rozpoczęła się polityczna indoktrynacja uczniów. Odbywały się miesiące przyjaźni polsko - radzieckiej. 15 grudnia 1948 r. wszyscy nauczyciele wraz z uczniami wysłuchali przemówienia "obywatela Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bolesława Bieruta" okazji kongresu zjednoczeniowego partii robotniczych. 26 lutego 1949 r. na lekcjach we wszystkich klasach przeprowadzono pogadankę na temat Armii Czerwonej.

Rok szkolny 1949/50 liczba uczniów zmniejszyła się do 239. Przeprowadzono remont niewykorzystanych izb lekcyjnych, które przeznaczono na salę gimnastyczną, pracownię robót ręcznych i stolicę.1. Rok 1948 - zdjęcie wykonane przed najstarszym budynkiem szkoły przy ul. Szkolnej 1. W pierwszym rzędzie od lewej: Katarzyna Chruściel, Krystyna Kłosowska, Zofia Madej - Małecka, Wanda Ślipko, Barbara Baranowska, Agata Tuszkiewicz, Katarzyna Marciniak, Maria Strzelecka - Owsiak, nierozpoznana osoba, Janina Lewandowska - Bień, Ludmiła Domagalska - Jaszowska, Hanna Ertel, w drugim rzędzie od lewej: Helena Dąbrowska, Tadeusz Tarejło - nauczyciel, Olga Korczowska - nauczycielka, Ryczankowa - nauczycielka, Janina Tursa - kierowniczka szkoły, ksiądz Cyprian Świątek, siostra Stanisława Majerowicz - nauczycielka, Stefania Smalec - nauczycielka, Bronisława Cechowa - Snopko nauczycielka, w trzecim rzędzie od lewej: Helena Liczner, Wanda Ślipko, Romana Chomińska, nierozpoznana osoba, Ryszarda Karaszewska - Krupa, Danuta Jurewicz, Józef Wasylik - organista kościelny, nierozpoznana osoba, Ryszarda Korban - Napieraj, Melania Rozmarynowicz - Sikora, Kazimiera Mazur - Porzycka, Maria Sauć - Wójcik, Wiesława Prorok, w czwartym rzędzie od lewej: Maria Dostatnia, pozostałe osoby nie rozpoznane. Fot. z kolekcji Zofii Małeckiej2. Szkoła maszeruje na Placu Wolności - 1947 rok. Fot. z kolekcji Z. i G. Machoń


3. W parku miejskim - 1947 rok. Fot. z kolekcji Z. i G. Machoń


4. Zdjęcie z kroniki szkolnej - lata czterdzieste ubiegłego wieku


5. Zdjęcie z kroniki szkolnej - lata czterdzieste ubiegłego wieku


6. Jedna z klas - lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku. Fot. z kolekcji Stanisława Stefanko


7. Budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej - ok. 1956 r. Fot. z kolekcji Stanisława Stefanko


Zbigniew MachońPOWRÓT