SZKOLNICTWO ŚREDNIE W CHOCIANOWIE

Historia szkolnictwa ponadpodstawowego w Chocianowie liczy ponad pół wieku. 1 września 1954 r. rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Metalowo - Odlewnicza. Powołana przez Ministerstwo Oświaty szkoła kształciła w uczniów na dwóch kierunkach: tokarz i odlewnik, głównie na potrzeby Fabryki Urządzeń Mechanicznych. Dyrektorem tej szkoły był Tadeusz Góralski. Niestety funkcjonowanie szkoły trwało bardzo krótko. W 1957 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu z niewiadomych do dzisiaj przyczyn zlikwidowało szkołę w Chocianowie i przeniosło ją wraz z uczniami do Strzegomia.

Niezbyt długo trwało chocianowskie rozstanie ze szkolnictwem średnim. Już w 1960 roku ponownie zainaugurowano rok szkolny w nowej 2-letniej Szkole Przysposobienia Zawodowego. Naukę na pierwszym roku podjęło 35 uczniów na kierunku metalowym. Szkoła istniała tylko przez "jeden sezon" gdyż już w następnym 1961 roku powołany został Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Urządzeń Mechanicznych. Naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej rozpoczęło w pierwszym roku 54 uczniów w dwóch zawodach: tokarz i formierz odlewnik. Dyrektorem Zespołu Szkół został Zdzisław Domagalski.

Od tego momentu rozpoczął się szybki rozwój tejże szkoły. Wprowadzano coraz to nowsze palcówki a co za tym idzie zwiększała się ilość uczniów.

Już 1 września 1964 roku rozpoczął naukę pierwszy oddział Technikum Mechanicznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalnościach: odlewnictwo i obróbka skrawaniem. W Zasadniczej Szkole Zawodowej wprowadzono nowe zawody: ślusarz i modelarz odlewniczy.

W lutym 1975 r. utworzono Średnie Studium Zawodowe najpierw o kierunku społeczno - prawnym a następnie kierunek administracyjno biurowy i ogólno- mechaniczny.

22 kwietnia 1978 r. oddano do użytku nową siedzibę Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Kolonialnej 13a. Dotychczas nauka odbywała się na terenie Fabryki Urządzeń Mechanicznych a w późniejszym czasie Fabryki Automatów Tokarskich.

W rok później tj. w 1979 r. ukończono budowę nowoczesnej hali warsztatów szkolnych wraz z nowoczesnym zapleczem socjalnym. Hala została wyposażona w odpowiednio w maszyny, narzędzia i urządzenia niezbędne do praktycznej nauki zawodu. Należy podkreślić, iż budowa tych obiektów możliwa była dzięki sfinansowaniu jej przez KGHM Lubin.

W 1983 roku stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Chocianowie objął Adam Steć, który pełnił je do 1999 r.

W 1987 r. oddano do użytku internat na 288 miejsc, który funkcjonował do 1992 r. Kolejnymi rodzajami szkół, które weszły w skład Zespołu Szkół były: Technikum Elektroniczne od 1989 roku oraz Liceum Ogólnokształcące od 1991 roku.

W roku 1998 organem prowadzącym szkoły została Polkowicka Miejska Strefa Usług Publicznych, a od 1999 r. Powiat Polkowicki. Od tego czasu nastąpiła zdecydowana poprawa warunków lokalowych, polepszyło się również wyposażenie szkoły w różnego rodzaju sprzęt i wyposażenie dydaktyczne.

Kolejnym dyrektorem został wybrany w drodze konkursu Andrzej Wojtkowiak, który pełnił tę funkcję w latach 1999 - 2004. W tym czasie przeprowadzono największą inwestycję. W 2002 r. wybudowano halę sportową z pełnym zapleczem, kotłownię gazową oraz przeprowadzono termomodernizację budynku szkoły ( ocieplenie ścian oraz wymiana wszystkich okien).

Następnym dyrektorem szkoły w latach 2004 - 2008 był Zdzisław Mazur.

Od 2008 roku ponownie dyrektorem szkoły został Andrzej Wojtkowiak.

Wejście Polski do Unii Europejskiej miało również konkretne znaczenie dla funkcjonowania Zespołu Szkół w Chocianowie. Od 2003 r. młodzież odbywa praktyki stażowe w Niemczech w ramach programu Leonardo da Vinci doskonaląc swoje umiejętności elektroniczne i mechatroniczne. W 2005 r. uczniowie Z.S. w ramach programu finansowanego przez UE wyjechali na miesięczny pobyt w Niemczech aby w firmie Liutec poznawać produkcję systemów komputerowych. Młodzież szkoły regularnie uczestniczy w historyczno - językowej wymianie Polsko - Niemieckiej. W ramach tej wymiany wyjeżdżają m. In. Do Zwickau, Lipska, Berlina, Oświęcimia.

Ponieważ szkoła dysponuje odpowiednią halą sportową, odbywają się w niej różnego rodzaju imprezy. Przede wszystkim jednak jest wykorzystywana do imprez i zawodów sportowych. Od siedmiu lat Szkolny Klub Olimpijczyka corocznie organizuje "Dni Olimpijczyka" w których, uczestniczą również najwybitniejsi polscy olimpijczycy.

W 2007 r. w Matematycznych Mistrzostwach Polski uczniowie Z.S. odnotowali wielkie sukcesy. Najlepsze wyniki w kategorii klas II ( na ponad 2 tysiące uczestników ): Joanna Świtoń z Liceum Ogólnokształcącego zajęła 1. miejsce w powiecie, 2. miejsce w województwie i 40. miejsce w Polsce.

W listopadzie 2008 r. Narodowa Rada Ekologiczna nominowała Zespół Szkół w Chocianowie do nagrody X edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku". Szkoła znalazła się wśród 63 nominowanych z ponad 400 zgłoszonych do nagrody. Akt nominacyjny odebrał Piotr Machoń - Szkolny Koordynator Edukacji Ekologicznej, podczas uroczystej gali w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej.

Rok 2008 obfitował w nagrody i wyróżnienia. Również w listopadzie stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostali najzdolniejsi uczniowie Zespołu Szkół: Dorota Melkowicz z Liceum Ogólnokształcącego i Adrian Dziadyk z Technikum Mechatronicznego, który otrzymał również stypendium "zDolny Ślązak".

Aktualnie w Zespole Szkół prowadzone są następujące profile kształcenia: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Elektroniczne, Technikum Mechatroniczne, Liceum Profilowane - zarządzanie informacją oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.1. Zespół Szkół Zawodowych lata sześćdziesiąte ub. wieku. Fot. z kolekcji Adama Stecia


2. Zakończenie roku szkolnego ok. 1970 r. Fot. z kolekcji Adama Stecia


3. Zakończenie roku szkolnego przed 1970 r. Fot. z kolekcji Adama Stecia


4. Występ zespołu muzycznego pod kierunkiem Eugeniusza Zielonego na zakończeniu roku szkolnego ok. 1970 r. Fot. z kolekcji Adama Stecia


5. Zakończenie roku szkolnego przed 1970 r. Fot. z kolekcji Adama Stecia


6. Zakończenie roku szkolnego ok. 1970 r. od lewej Jackowski, T. Urbański, Z. Domagalski dyr. Szkoły, T. Kołtoń dyrektor FUM, nieznana osoba, T. Porzycki


7. Zakończenie roku szkolnego ok. 1970 r. Fot. z kolekcji Adama Stecia


8. Budowa nowej szkoły - 1977 r. Fot. z kolekcji Doroty Krowiak


9. Fot. z kolekcji Andrzeja Wojtkowiaka


10. Warsztaty szkolne. Fot. z kolekcji Adama Stecia


11. Warsztaty szkolne. Fot. z kolekcji Adama Stecia


12. Studniówka 1985 r. Fot. z kolekcji Doroty Krowiak


13. Szkolny wiec antywojenny ok. 1970 r.


14. ZSZ idzie budować stadion sportowy. Fot. z kolekcji Macieja Urbańskiego


15. Pasowanie na metalowca - czerwiec 1980 r. Fot. z kolekcji Macieja Urbańskiego


16. 1 - Maja 1976 r. uczniowie w pochodzie. Fot. z kolekcji Macieja Urbańskiego


17. Fot. z kolekcji Doroty Krowiak


18. Studniówka 2001 r. Fot. z kolekcji Doroty Krowiak


19. Hala sportowa - dzień olimpijczyka 2009


20. Budynek szkoły i części hali sportowej. Fot. Zbigniew Machoń 2009


Zbigniew MachońPOWRÓT