EFEKTY

Zdjęcia datowane kolorem czerwonym zostały wykonane przez Pawła Jędrzejczaka.
Zdjęcia nr 214, 247, 248 i 286 są autorstwa Janusza Lecha.
Zdjęcie nr 68 autor Jan Tomczyk.
Zdjęcie nr 67 z kolekcji Macieja Urbańskiego.
Pozostałe zdjęcia wykonał Zbigniew Machoń.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.


223.


224.


225.


226.


227.


228.


229.


230.


231.


232.


233.


234.


235.


236.


237.


238.


239.


240.


241.


242.


243.


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250.


251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.


262.


263.


264.


265.


266.


267.


268.


269.


270.


271.


272.


273.


274.


275.


276.


277.


278.


279.


280.


281.


282.


283.


284.


285.


286.


287.


Zbigniew MachońPOWRÓT