Ludwik BożekPan Ludwik przez wiele lat był moim sąsiadem - mieszkaliśmy wtedy w Chocianowie przy ul. Żymierskiego 11. Był bardzo skromnym, spokojnym człowiekiem. Nie spodziewałbym się jak ciężkie chwile przeżywał ten człowiek w swojej młodości. Nigdy zresztą o tym nie mówił.

Urodził się 15 sierpnia 1919 r. w miejscowości Szalowa powiat Gorlice jako jeden z trzynaściorga dzieci. Przed wojną ukończył Publiczną Szkołę Powszechną im. Królowej Jadwigi w Bieśniku a następnie zdobył zawód ślusarza.

Po wybuchu II wojny światowej w dalszym ciągu zamieszkiwał w swojej miejscowości. Na początku lat czterdziestych ( niestety nie znam dokładnej daty) został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Tak właśnie zaczęła się jego tragiczna wojenna epopeja, której ślady pozostały na długo w późniejszym życiu.

Na skutek denuncjacji w dniu 2 lipca 1943 roku transportem zbiorowym został przewieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz i oznaczony ( w formie tatuażu) jako więzień polityczny nr 127431.

Po ponad rocznym pobycie w piekle oświęcimskim został wywieziony 15 sierpnia 1944 r. do kolejnego obozu śmierci tj. KL Buchenwald. Pobyt w tym obozie był tylko przerwą w dalszej wędrówce, tym razem do KL Dora - Mittelbau. Przybył tam 3 września 1944 r. gdzie miał numer obozowy 80072. Obóz ten został założony w celu dostarczania niewolniczej siły roboczej dla pobliskiej olbrzymiej podziemnej fabryki zbrojeniowej w Mittelwerk w której produkowano rakiety V2.

Po wojnie, szczęśliwie ocalony wrócił do swojej rodzinnej miejscowości. Następnie w 1947 roku wyjechał do Chocianowca gdzie mieszkały dwie jego siostry - Ewa i Maria. Następnie w roku 1950 zaczął pracować w Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Chocianowie, przez prawie cały czas na wydziale odlewni - oczyszczalni.

Ludwik Bożek zmarł 18 października 1991 r. i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Chocianowie.

Z.M. Chocianów sierpień 2012 r.


Na robotach przymusowych w Niemczech


Dzień Odlewnika 10.12.1977 r. ówczesny dyrektor FUM Tadeusz Urbański wręcza Ludwikowi Bożkowi krzyż kawalerski orderu odrodzenia PolskiPOWRÓT