Bolesław Antoni Piliński 19.01.1909 - 20.09.1981

Bolesław A. Piliński syn Michała i Julii z domu Bilińskiej urodził się 19.01.1909r. w Komarnie pow. Rudki woj. Lwów.

Naukę w ludowej szkole 6-cio klasowej męskiej w Komarnie rozpoczął w roku szkolnym 1915/16 - ukończył ją w roku szkolnym 1923/24 ale była to już Szkoła Powszechna siedmio klasowa męska.

10 kwietnia 1927r. w Rudkach uzyskał uprawnienia czeladnika rzemieślnika - masarskiego.

Zasadniczą służbę wojskową odbył od 17.04.1931 do 13.09.1932r. w 55 pułku piechoty strzelców kresowych w Złoczowie. Dowódcą pułku w tym czasie był ppłk Choczko - Zajko. Podczas służby wojskowej w tej jednostce ukończył Szkołę Podoficerską w stopniu kaprala.

19 czerwca 1939r. jako ekstern ukończył publiczną szkołę dokształcającą zawodową w Komarnie.

24 stycznia 1945r. RKU w Komarnie wcieliła go do 6 p.p. 2 DP 5 komp. strzeleckiej - ale w stopniu szeregowego. Uczestniczył w walkach frontowych Odra - Łaba od 16 kwietnia do 9 maja 1945r. - w tym w walkach o Berlin. W listopadzie1945r. zdemobilizowany.

Wrócił do Komarna zaraz po demoblilizacji i tego samego roku w listopadzie w ramach repatriacji osiedlił się w Iwoniczu woj. rzeszowskie. Tamże w roku 1946 ożenił się ze Stefanią Garnowską pochodzącą również z Komarna. Z tego związku urodziło się czworo dzieci: Maria, Stanisław, Teresa i Jerzy.

5 maja 1970 roku został odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej "Medalem za udział w walkach o Berlin".

W 1950 roku oboje z żoną przenieśli się do Chocianowa. Tutaj prowadził prywatny sklep masarski. Później pracował w GS Chocianów jako magazynier a następnie jako rzeźnik. Jego wielkim zainteresowaniem było czytelnictwo; szczególnie zaś książki o tematyce historycznej. W okresie emerytury namiętnie czytywał powieści Kraszewskiego. Zmarł w swoim mieszkaniu przy ul. Kolejowej 50 w Chocianowie.

Z.M.POWRÓT